Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 41, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
14/10/2019
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Sáng: Làm việc Phòng Nội vụ, GD&ĐT về công tác cán bộ và giải quyết chế độ 108
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Xử lý hồ sơ tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Chiều: Làm việc Phòng TC-KH
về ngân sách 2019
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Định giá xe ô tô bán thanh lý
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến tại UBND Tỉnh về Tổng kết 15 năm kinh tế tập thể HTX
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Làm việc xã Phú Diên về Tôn giáo
Thứ ba
15/10/2019
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Sáng: Họp thông qua phương án Quy hoạch phân khu khu vực
Cảng Thuận An (Phòng KTHT chuẩn bị)
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Họp thông qua phương án Quy hoạch phân khu khu vực
Cảng Thuận An (Phòng KTHT chuẩn bị)
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Tham dự phiên tòa Trương Tự Nhiên khởi kiện tại Tòa án Tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Dự diễn đàn “Kết nối - lan tỏa yêu thương” ở Trung tâm Hội nghị huyện
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Chiều: 13h30: Dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền QP toàn dân giai đoạn 2009-2019 tại UBND Tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Làm việc với Trung tâm PTQĐ về công tác GPMB đường Chợ Mai - Tân Mỹ để báo cáo UBND Tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Tham gia làm việc tại Tòa án Tỉnh vụ Bà Huỳnh Thị Liệu, Vinh Thanh khởi kiện
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
16/10/2019
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Sáng: 8h00: Nghe báo cáo tiến độ điều chỉnh quy hoạch khu vực cảng Thuận An tại UBND Tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: 8h00: Tiếp dân định kỳ với lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tại xã Vinh Phú (Ban ĐT-XD, Ban TCD, Phòng TN&MT, VP)
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Tham dự phiên Tòa vụ Trần Lộc khởi kiện tại Tòa án Tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Dự Hội nghị khuyến học xã Phú Thuận
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Chiều: Làm việc Trung tâm DVNN và Phòng NN&PTNT huyện
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Kiểm tra tình hình sửa chữa đường giao thông
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Làm việc với Điện lực về phục vụ thủy lợi (Phòng NN-PTNT chuẩn bị nội dung, mời thêm các đơn vị có đề xuất và phòng KTHT, Điện lực Phú Vang cùng dự)
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Làm việc với Bảo hiểm xã hội về kết quả giám sát của UBMTTQVN Tỉnh
Thứ năm
17/10/2019
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Sáng: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Làm việc với UBND xã Phú Thượng về công tác giải phóng mặt bằng đường Chợ Mai - Tân Mỹ
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Họp triển khai đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực và phòng chống dịch TLCP (Phòng Nông nghiệp-PTNT, TTDVNN chuẩn bị)
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Chiều: Làm việc Trung tâm PTQĐ
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Kiểm tra công tác Giải phóng mặt bằng đường Thủy Dương - Thuận An
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Làm việc tại Phú Xuân về xử lý các kiến nghị về đất đai (Phòng TNMT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ cùng dự)
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Kiểm tra Trường học
Thứ sáu
18/10/2019
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Làm việc với Trung tâm DVNN chuẩn bị công tác Khuyến nông năm 2020
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Làm việc xã Vinh Phú
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Chiều: Giao ban UBND huyện 2 tuần đầu tháng 10
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Giao ban UBND huyện 2 tuần đầu tháng 10
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Giao ban UBND huyện 2 tuần đầu tháng 10
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Giao ban UBND huyện 2 tuần đầu tháng 10
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Sáng: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Kiểm tra cơ sở
Chủ tịch UBND
La Phúc Thành
Chiều: Nghỉ
Phó Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Nghỉ
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Nghỉ
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Nghỉ
Chủ nhật
20/10/2019
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 279