Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Ngày cập nhật 22/12/2021

Thực hiện Công văn số 2189/STP-BTTP ngày 16/11/2021 về đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021, Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong họp, chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, …nhằm bảo đảm hoàn thành các nội dung công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Phòng Tư pháp huyện Phú vang đã ban hành văn bản số 400/TP ngày 16/11/2021 về việc đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

(các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được đính kèm file bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Phòng Tư pháp huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 299