Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận tại cuộc họp triển khai thực hiện NQ số 68/NQ-CP; QĐ số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số CS hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 17/08/2021

Ngày 26/7/2021, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Lao động-TB&XH, Phòng TC-KH, Trung tâm VH-TT&TT, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH trình bày Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND huyện và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thông tin, tuyên tuyền sâu rộng cho người dân, doanh nghiệp biết về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Chủ trì hướng dẫn, triển khai, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ các nhóm đối tượng theo quy định tại các Chương IV, V, VII, IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

 2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao:

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  tổ chức tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền.

 3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện cấp kinh phí theo hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt cho các địa phương thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng.

 4. Bảo hiểm xã hội huyện:

- Chủ trì triển khai, hướng dẫn người sử dụng lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo quy định tại Chương I và Chương II, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

   - Xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại Chương III, IV, V, VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 5. Chi cục Thuế khu vực Hương Phú: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ hỗ trợ đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

6. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Phú Vang: Chủ trì triển khai, hướng dẫn người sử dụng lao động việc thực hiện chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo quy định tại Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

7. UBND các xã, thị trấn

Khẩn trương triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho trẻ em, người đã kết thúc điều trị, cách ly y tế, hỗ trợ hộ kinh doanh theo quy định tại Chương VII, IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ngành, địa phương kịp thời liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để được hướng dẫn.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 2.700