Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận tại buổi làm việc để định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp vùng Lương viện - Viễn trình, thị trấn Phú Đa
Ngày cập nhật 17/08/2021

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức buổi làm việc để định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp vùng Lương viện - Viễn trình, thị trấn Phú Đa do ông Nguyễn Văn Chính - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Đa và các Tổ trưởng tổ dân phố Lương Viện, Viễn Trình. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa báo cáo thực trạng và định hướng sản xuất tại khu vực này sau khi trạm bơm tưới Thanh Lam hoạt động và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Thống nhất chuyển một phần diện tích sản xuất lúa 1 vụ lúa sang sản xuất 02 vụ sau khi hệ thống tưới của Trạm bơm Thanh Lam đưa vào hoạt động.

2. Đề nghị Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế tiếp nhận công trình Trạm bơm và hạ tầng liên quan để quản lý và vận hành; thống nhất diện tích cung ứng dịch vụ thủy lợi hai vụ.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp khu vực Lương Viện, Viễn Trình phù hợp với điều kiện sản xuất từng vùng để đưa vào sản xuất. Rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp để tham mưu UBND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư công.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn xây dựng phương án dồn điền đổi thửa vùng Lương Viện, Viễn Trình theo đề xuất của UBND thị trấn Phú Đa, thủ tục chuyển mục đích đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, đo đạt chỉnh lý bản đồ sau dồn điền đổi thửa.

5. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, tập huấn các kỹ thuật sản xuất cho nhân dân, đề xuất các loại giống cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất.

6. Giao UBND thị trấn Phú Đa:

- Đề xuất với Đảng ủy, HĐND thị trấn họp bàn và ban hành Nghị Quyết để thống nhất chỉ đạo và triển khai thực hiện.

- Chủ trì xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp vùng Lương viện, Viễn trình theo quy hoạch phân vùng sản xuất từ 01 vụ sang sản xuất 02 vụ.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2022 tại khu vực Lương Viện, Viễn trình, xác định diện tích chuyển sang sản xuất 02 vụ để Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế chuẩn bị công tác cung ứng dịch vụ thủy lợi phù hợp.

- Xây dựng phương án dồn điền đổi thửa để xin chủ trương cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thành lập tổ chức điều hành dịch vụ cung cấp nước đến chân ruộng của người dân sau hệ thống kênh thủy lợi chính của công ty.

- Tuyên truyền vận động nhân dân biết về chủ trương, kế hoạch thực hiện để người dân biết, cùng tham gia và phối hợp thực hiện.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 2.664