Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận tại buổi làm việc bàn về việc chuyển diện tích sản xuất lúa 01 vụ sang 02 vụ tại xã Phú Gia
Ngày cập nhật 17/08/2021

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân xã Phú Gia, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc để chuyển diện tích sản xuất lúa 01 vụ sang sản xuất 02 vụ tại vùng Diêm Trụ, xã Phú Gia do ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế, đại diện lãnh đạo Điện lực Phú Vang, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Gia và Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phú Gia. Sau khi nghe Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã và Hợp tác xã nông nghiệp Phú Gia báo cáo về những thuận lợi, khó khăn khi đưa diện tích lúa tại vùng Diêm Tụ từ sản xuất lúa 01 vụ sang sản xuất lúa 02 vụ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

 

1. Thống nhất chuyển diện tích sản xuất lúa 01 vụ sang sản xuất lúa 02 vụ tại vùng Diêm Trụ, xã Phú Gia với diện tích 55 ha bắt đầu từ vụ Đông Xuân 2021-2022.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các công tác chuẩn bị để đảm bảo sản xuất lúa hai vụ tại vùng Diêm Trụ.

3. Giao UBND xã Phú Gia:

- Đề xuất với Đảng ủy, HĐND xã họp bàn và ban hành Nghị Quyết để thống nhất chỉ đạo và triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo HTX NN Phú Gia thống kê diện tích đất lúa của người dân bị ảnh hưởng khi xây dựng kênh mương để xây dựng phương án vận động, chuyển đổi phù hợp quy định.

4. Giao Hợp tác xã nông nghiệp Phú Gia:

- Xây dựng phương án sản xuất cụ thể và gửi Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế; Điện lực Phú Vang để biết và phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với Điện lực Phú Vang tiến hành khảo sát, xây dự toán để cung cấp đủ nguồn điện cho hệ thống máy bơm từ hệ thống điện chiếu sáng dân cư.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 2.671