Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện
Ngày cập nhật 26/04/2024

Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Hồ Thế Hùng- Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 09/5/2024. Tuy nhiên, ngày 09/5/2024 lãnh đạo UBND huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 03/5/2024.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

Tập tin đính kèm:
Ban Tiếp công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 1.217