Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo: Về việc thay đổi lịch tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo huyện
Ngày cập nhật 28/05/2024

Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024; vào ngày 23/5/2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Long; đồng chí Trần Chiêu - Uỷ viên  Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tuy nhiên, do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/5/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

Tập tin đính kèm:
Ban Tiếp công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 2.672