Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt hỗ trợ 06 dự án tham gia chương trình OCOP thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Ngày cập nhật 26/10/2020

1. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Nước ớt Vinh Xuân” của HTX nông nghiệp Vinh Xuân;

2. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Nước mắm ruốc” của HTX Thủy sản Phú Hải;

3. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Nước mắm cá” của Hộ kinh doanh cơ sở Như Ý;

4. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Gạo Phú Hồ” của HTX nông nghiệp Phú Hồ;

5. Kế hoạch Hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Mắm dưa cà” của Hợp tác xã chế biến nông hải sản xã Vinh An;

6. Kế hoạch Hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Atiso đỏ Cố đô Huế” của Hộ kinh doanh Cơ sở trồng và Chế biến Atiso đỏ Cố đô Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 1.237