Tìm kiếm tin tức
Lãnh Đạo Uỷ ban nhân dân
Ngày cập nhật 28/10/2016

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

Trần Thanh Long: Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0234.3850125
Email: ttlong.phuvang@thuathienhue.gov.vn

Lê Hữu Ngọc : Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0234.3850125
Email: lhngoc.phuvang@thuathienhue.gov.vn

Lê Đức Lộc: Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0234.3850125
Email: ldloc.phuvang@thuathienhue.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Chính : Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0234.3850125
Email: nvchinh.phuvang@thuathienhue.gov.vn

 

    005454054.3869682.3869682

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.390
Truy cập hiện tại 964