Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống Covid-19
Ngày cập nhật 14/04/2020

    Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Văn bản số 2684/UBND-CT về việc V/v tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống Covid-19.

    Thực hiện Công văn số 1110/BTTTT-CVT ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch COVID-19 (văn bản kèm theo); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

     1. Xử lý các sự cố đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch COVID-19

     - Trong trường hợp mạng lưới viễn thông xảy ra sự cố, các cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp buộc phải có mặt tại hiện trường đế xử lý, khắc phục, đảm bảo thông tin liên lạc: yêu cầu các cơ quan, đơn vị cho phép các cán bộ, công nhân viên và xe ô tô (đã đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền) được phép di chuyển, ra vào các khu vực bị cách ly để ứng cứu mạng lưới viễn thông. Các cán bộ, công nhân viên và phương tiện ra vào các khu vực trên đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định (như mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ, thực hiện khử trùng toàn bộ người và xe khi ra vào khu vực cách ly).

    - Trong trường hợp tại các tòa nhà quản lý, điều hành mạng lưới, trạm viễn thông có người bị nhiễm Covid-19 (F0), buộc phải thực hiện cách ly tập trung các đối tượng khác, cho phép bộ phận trực kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông tại các khu vực đó được thực hiện tự cách ly tại chỗ để vừa tuân thủ theo quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác vận hành hệ thống viễn thông không bị gián đoạn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp trên.

    - Giao Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cấp giấy ra vào các khu vực cách ly cho các xe ô tô, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông theo đề xuất để sẵn sàng ứng cứu các sự cố mạng lưới (nếu có).

    2. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế:

    Ưu tiên cung cấp điện, nước tại các địa điểm quản lý, điều hành, vận hành mạng lưới viễn thông (các tòa nhà quản lý, điều hành mạng lưới; các trạm viễn thông quốc tế, khu vực, nội tỉnh; các trạm viễn thông cố định và các trạm thu phát sóng di động) của các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động liên tục 24/24.

    3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp khối Bưu chính, viễn thông:

    - Triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông tại Văn bản số 1103/BTTTT-CVT ngày 31/3/2020 về việc đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1115/BTTTT-BC ngày 31/3/2020 về việc đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19.

    - Chuẩn bị các phương án phòng chống dịch trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19: Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương về cán bộ, nhân viên và xe ô tô được phép di chuyển, ra vào các khu vực bị cách ly để ứng cứu mạng lưới viễn thông. Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định như trang phục bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ, thực hiện khử trùng toàn bộ người và xe khi ra vào khu vực cách ly.

    - Lập danh sách các tòa nhà quản lý, điều hành mạng lưới; các trạm viễn thông quốc tế, khu vực, nội tỉnh; các trạm viễn thông cố định và các trạm thu phát sóng di động ưu tiên cấp nước, cấp điện gửi Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế để đưa vào danh sách ưu tiên.

    Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các nội dung trên, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.797.447
Truy cập hiện tại 846