Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Ngày cập nhật 31/01/2024

DANH SÁCH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN TỰ ĐẠT  CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Kèm theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày  29   tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang

 

 

Stt

 

 

Tên xã, thị trấn

 

 

Tổng điểm

                  Điểm của từng tiêu chí                

Ghi chú

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1

Xã Phú Hải

99.5

10

29.5

15

20

25

 

2

Xã Vinh Xuân

94.5

10

30

11.5

18

25

 

3

Xã Vinh Hà

93.5

10

28

13

19

23.5

 

4

Xã Phú Lương

92.5

10

25.5

15

18

24

 

5

Xã Phú Mỹ

92

10

27

14

16

25

 

6

Xã Phú Gia

91

10

26.5

11.25

19

24.5

 

7

Xã Phú Xuân

91

10

24.5

14

19

23.5

 

8

Xã Phú Diên

90

10

24.5

13

19

23.5

 

9

Xã Phú Hồ

89.5

9

29

12.5

20

19

 

10

Xã Phú Thuận

87

10

28

13

18

18

 

11

Xã Vinh An

87

10

27.75

12

20

17

 

12

Xã Phú An

84

7

28

13

18

18

 

13

Xã Vinh Thanh

80

10

24.5

10.5

17

18

 

II

THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

14

Thị trấn Phú Đa

90.5

10

25

13

19

23.5

 

Ghi chú:

(1) Xếp điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(2) Tổng điểm của các tiêu chí sau khi đã làm tròn. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 622