Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Ngày cập nhật 20/08/2021

Ngày 4/8/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (Có danh sách kèm theo).

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN
(Kèm theo Quyết định số 2892 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021
 của UBND huyện Phú Vang)

 

I. Tập thể:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

2. Công an huyện;

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

4. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;

6. Ủy ban nhân dân xã Vinh Hà;

7. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Chương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

2. Ông Huỳnh Văn Đức, Trưởng Phòng kinh tế và hạ tầng huyện;

3. Ông La Phước Thịnh, Chủ tịch UBND xã Vinh Hà;

4. Ông Trần Quang Minh, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.927.095
Truy cập hiện tại 267