Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận tại buổi làm việc bàn về việc chuyển diện tích sản xuất lúa 01 vụ sang 02 vụ xã Vinh Hà
Ngày cập nhật 17/08/2021

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân xã Phú Gia, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc để chuyển diện tích sản xuất lúa 01 vụ sang sản xuất 02 vụ tại xã Vinh Hà do ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hà và Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà. Sau khi nghe Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã và Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà báo cáo về những thuận lợi, khó khăn khi đưa diện tích lúa tại vùng Ô 3, Ô 4 và Vinh Trên từ sản xuất lúa 01 vụ sang sản xuất lúa 02 vụ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Thống nhất chuyển diện tích lúa 168,7 ha của vùng Ô3, Ô4 và Vịnh Trên từ sản xuất lúa 01 vụ sang sản xuất lúa 02 vụ bắt đầu từ vụ Đông Xuân 2021-2022.

2. Đề nghị Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà để nạo vét các tuyến kênh tiêu để phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu của nhân dân.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các công tác chuẩn bị để chuyển phần diện tích trên sang sản xuất lúa hai vụ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà tham mưu lịch thời vụ đảm bảo năng lực sản xuất của người dân và khung lịch thời vụ chung.

4. Giao UBND xã Vinh Hà:

- Đề xuất với Đảng ủy, HĐND xã họp bàn và ban hành Nghị quyết để thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nạo vét các đường kênh mương chính để phục vụ cho việc sản xuất.

5. Giao Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà:

- Tiến hành rà soát nhu cầu máy làm đất, máy gặt và chủ động hợp đồng với các đơn vị cung ứng.

- Xây dựng phương án sản xuất cụ thể và gửi Công ty TNHH NN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế để biết và phối hợp thực hiện.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 896