Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận tại cuộc họp rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 17/08/2021

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn huyện; tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Văn Đức - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Thành Nhân - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Phan Văn Ngọc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, ông Đoàn văn Sỹ - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Đa, ông Hoàng Văn Vy - Chủ tịch UBND xã Phú Diên, Ông Lê Hoài - Phó chủ tịch UBND xã Phú Xuân. Sau khi nghe Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo các nội dung liên quan việc rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn huyện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch UBND  huyện kết luận như sau:

 

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

- Nghiên cứu xây dựng đề án phân tích đánh giá công suất sử dụng các nghĩa trang, định hướng quy hoạch mở rộng (đối với nghĩa trang Phú Diên, nghĩa trang Phú Xuân và một phần thuộc Phú Hồ), quy hoạch mới đối với nghĩa trang Phú Đa.

- Rà soát thường xuyên (1 tháng/1 lần) để xử lý các vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện để xử lý.

2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện:

- Làm chủ đầu tư các đồ án quy hoạch và đầu tư xây dựng mở rộng (đối với nghĩa trang Phú Diên, nghĩa trang Phú Xuân và một phần thuộc Phú Hồ), xây dựng mới đối với nghĩa trang Phú Đa.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn Phú Xuân, Phú Hồ, Phú Diên, Phú Đa khảo sát lập báo cáo chủ trương đầu tư báo cáo UBND xem xét, quyết định.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn Phú Xuân, Phú Hồ, Phú Diên, Phú Đa theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc phối hợp cung cấp số liệu liên quan đến quá trình lập quy hoạch và đầu tư xây dựng mở rộng, xây dựng mới các nghĩa trang trên địa bàn. Nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý.

4. UBND các xã, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, người dân trong việc quản lý, sử dụng đất nghĩa địa, nghĩa trang theo đúng quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 256