Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tháng 01: Chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày cập nhật 15/10/2020

Ngày 13/01/2020 Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành Chỉ thị số 03 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Nội dung cụ thể xem tệp đính kèm bên dưới:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.770
Truy cập hiện tại 2.169