Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tháng 3: Công Điện Về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện
Ngày cập nhật 15/10/2020

Ngày 04/03/2020 UBND huyện Phú Vang ban hành Công điện số 01 về việc  Về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện.

Nội dung cụ thể như sau:

CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn
nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ĐIỆN:

 

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn;

- Thủ Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Tài chính - KH, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - TT, Y tế;

- Công an huyện;

- Các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện.

 

Theo thông tin của Cục Thú y, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xã Yên Hòa huyện Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà thuộc tỉnh Thái Bình; vì vậy nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây nhiễm vào địa bàn tỉnh và huyện trong thời gian đến là rất cao.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2018 của UBND huyện về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện về tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Khẩn trương xây dựng “Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương” để chủ động trong công tác phòng chống.

- Chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y, các ban ngành phối hợp các đoàn thể, thôn, tổ dân phố tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trái phép thì cần phải thông tin ngay lên Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm Dịch vụ NN huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, hoặc hóa chất; vệ sinh và khử trùng phương tiện vận chuyển, con người ra vào cơ sở chăn nuôi theo qui trình kỹ thuật chăn nuôi và vệ sinh phòng dịch.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào trong huyện tiêu thụ; không mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; lấy mẫu gửi xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu gửi xét nghiệm đối với lợn có dấu hiệu bệnh, nghi bị bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ,…

- Tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, đặc biệt tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao như chợ buôn bán, điểm thu gom lợn, sản phẩm lợn, cơ sở giết mổ, phương tiện vận chuyển lợn,…

3. Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt là công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn bị bệnh, lợn và sản phẩm lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH - La Phúc Thành (Đã ký)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.797.447
Truy cập hiện tại 993