Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tháng 01: Chỉ thị Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020
Ngày cập nhật 15/10/2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020 UBND huyện ban hành Chỉ thi số 01  Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020. Nôi dung cụ thể như sau:

CHỈ THỊ
Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh
dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 28/12/2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020;

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa từ nay đến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm, từ tháng 01-3/2020 ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, tháng 4/2020 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Dòng chảy trên các sông, suối từ tháng 11/2019-4/2020 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-50%. Hiện tại, mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đạt khoản 60% dung tích thiết kế, các hồ thủy điện đạt khoảng 20-30% dung tích thiết kế. Đến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi khả năng sẽ không tích được đầy nước, phổ biến thiếu hụt từ 10-20% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa thủy điện cũng ở mức thấp hơn dung tích thiết kế từ 20-40%. Với thực trạng nguồn nước hiện tại và thông tin nhận định khí tượng, thủy văn, khả năng sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn huyện rất cao.

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang xảy ra ở 63 tỉnh trong cả nước. Tại huyện Phú Vang bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã giảm có 9/20 xã không có lợn chết sau 30 ngày, tuy nhiên mầm bệnh vẫn còn tồn lưu, phát tán trong môi trường trong điều kiện vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh, diễn biến phức tạp của thời tiết tác động tiêu cực đến sức khỏe của đàn lợn, kết hợp với các hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn phục vụ tiêu dùng cuối năm gia tăng nên nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát triển và lây lan trên bàn là rất cao.

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 và tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Giám đốc các HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các hợp tác xã nông nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Sau khi gieo cấy vụ Đông - Xuân 2019-2020 phải luôn luôn giữ nước trên các sông hói nội đồng ở mức cao nhất có thể và các vùng ruộng trũng tuỳ theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để trữ nước ở mức cao nhất, chủ động khi nguồn nước trên sông chính xuống thấp, chưa điều tiết bổ sung kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra các tuyến đê ngăn mặn và đóng kín các cống trên đê ngăn mặn để có biện xử lý kịp thời tránh tình trạng mặn xâm nhập vào nội đồng đặc biệt là các cống Diên Trường, Cầu Long, cống Quan.

- Tổ chức ra quân vớt bèo đồng loạt trên các sông hói chính đặc biệt là tuyến Mộc Hàn, Phú Khê, La Ỷ và sông Như Ý, sông Phổ Lợi.

- Nạo vét các tuyến kênh chính dẫn nước từ các sông vào kênh mương nội đồng, đầu mối trạm bơm tưới và các máy bơm dầu lẻ.

- Nạo vét các ao hồ, kênh rạch vùng cát để lấy nước ngọt cho vùng ruộng ven phá và vùng biển.

- Đối với nuôi trồng thủy sản những diện tích thiếu nước, tăng cường sử dụng các giống nuôi thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Các diện tích không đảm bảo nguồn nước các địa phương chủ động chuyển đổi hoặc bỏ hoang, không tổ chức nuôi trồng thủy sản tránh gây thiệt hại cho nhân dân. Giảm số lượng lồng nuôi, mật độ cá giống thả và tăng cường các thiết bị, biện pháp kỹ thuật về cho ăn, chăm sóc đối với nuôi cá lồng trên các sông. Thu hoạch sớm, thu tỉa sản phẩm thủy sản thương phẩm.

- Thời vụ sản xuất các loại cây trồng: Đối với cây lúa, thực hiện theo khung lịch thời vụ của Ủy ban nhân dân huyện theo công văn số 961/HD-SNNPTNT ngày 04/11/2019 về việc Hướng dẫn Lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020. Đối với rau màu: Tranh thủ xuống giống càng sớm càng tốt, các loại cây trồng như ngô, lạc, đậu đỗ... tranh thủ gieo sớm 7-10 ngày so với khung lịch thời vụ đã được hướng dẫn, cụ thể ngô.

- Xử lý rơm rạ sau thu hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020 bằng các biện pháp: Vận động, tuyên truyền nông dân cam kết và thực hiện tốt việc không đốt rơm rạ sau thu hoạch trên đồng ruộng; không xả rơm rạ bừa bãi xuống kênh, mương tưới tiêu gay tắt nghẽn dòng nước. Khuyến cáo hướng dẫn nông dân sau khi thu hoạch lúa, nên sử dụng các loại chế phẩm sinh học như Trichoderma, Fito-Biomix RR,… để xử lý rơm rạ dư nhằm hạn chế việc đốt rơm rạ trên đồng ruộng, đồng thời cung cấp bổ sung nguồn phân bón hữu cơ cho đồng ruộng để tái phục vụ sản xuất. Tiến hành thu gom rơm rạ sau thu hoạch để ủ làm thức ăn cho gia súc (trâu, bò, …) bằng chế phẩm sinh học EM, urê, vôi hoặc thu gom rơm rạ sau thu hoạch đem ủ để phục vụ trồng nấm nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Khuyến khích người dân thu gom rơm, rạ bằng máy cuốn và ép để tiện cho việc cất trữ cũng như vận chuyển và thu mua rơm.

- Chỉ đạo và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019; các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số136/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn 6726/UBND-NN ngày 17/9/2019 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn sau dịch; Công văn số 13/BCDDTLCP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn và các văn bản khác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục thực Công văn  số: 1150/UBND- NNPNT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chủ trương chỉ hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn bị Dịch tả lợn Châu Phi đối với những hộ, khu vực đã cho tái đàn, nuôi theo quy định.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình nuôi tập trung tại gia trại, trang trại theo hướng an toàn sinh học; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cơ chế hỗ trợ đối với những mô hình này theo quy định.

- Xây dựng lại cơ cấu cây trồng để thích ứng kịp thời trong điều kiện khô hạn sẽ xảy ra trong năm 2020, có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho từng vùng đất, chân đất lúa có khả năng thiếu nước sang trồng loại cây cụ thể. Cần điều tra, đánh giá, xem xét khả năng cung cấp nước tưới trong vụ Đông Xuân 2019-2020 để chủ động xác định ngay từ đầu vụ việc tiếp tục trồng lúa hay có kế hoạch chuyển sang trồng cây rau màu khác để tránh thiệt hại thấp nhất có thể xảy ra, đặc biệt là ở các địa phương ven biên và đầm phá.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các địa phương để hoàn thiện thủ tục công bố hết dịch Dịch tả lợn Châu Phi.

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện:

- Phối hợp với các địa phương hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn lợn (Công văn số 13/BCDDTLCP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn và các văn bản khác của Ủy ban nhân dân tỉnh) và triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân 2020.

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất huyện; giám sát chặt chẽ động vật và sản phẩm động vật nhập vào địa bàn huyện đặc biệt là các chương trình, dự án liên quan đến cung cấp gia súc, gia cầm cho người dân nuôi trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động bảo vệ đàn lợn của mình bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học đó là: cơ sở chăn nuôi có tường rào cách ly, chủ động được nguồn giống và thức ăn an toàn; kiểm soát được phương tiện, động vật trung gian, côn trùng, con người ra vào khu  vực chăn nuôi; có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường (vệ sinh tiêu độc, hệ thống xử lý chất thải, sử dụng đệm lót sinh học, men vi sinh...); tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin...

- Chỉ đạo việc nuôi tăng đàn ở các trang trại, gia trại đảm bảo đủ các điều kiện an toàn sinh học và chưa bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chỉ nuôi tái đàn ở những nơi đã công bố hết dịch, đảm bảo an toàn sinh học và đăng ký với UBND cấp xã và ngành thú y trước khi thả nuôi để được giám sát; chỉ đạo việc chuyển đổi vật nuôi ở các cơ sở chăn nuôi lợn không an toàn sinh học sang chăn nuôi gia cầm, gia súc ăn cỏ.

- Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh được phát hiện; chỉ đạo thực hiện việc nâng cấp cơ sở giết mổ bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, quản lý chặt chẽ việc giết mổ tập trung để cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:

Phối hợp với Điện lực Phú Vang đảm bảo ưu tiên cấp điện ổn định cho sinh hoạt, các trạm bơm vận hành phục vụ công tác phòng, chống hạn kịp thời. Chủ động làm việc với Điện lực Phú Vang xây dựng kế hoạch cụ thể về vận hành phát điện trong mùa khô năm 2020  phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn huyện cho đến cuối năm 2020.

5. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện:

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác phòng chống và hỗ trợ khi có dịch bệnh và hạn hán xảy ra.

6. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện:

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tới người dân, nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, giám đốc các HTX Nông nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nguyễn Văn Chính - Phó chủ tịch UBND huyện (đã ký)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.797.447
Truy cập hiện tại 962