Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quy chế xét tặng và tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 24/06/2020

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng và tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Danh hiệu Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức tôn vinh cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho các cá nhân là người Việt Nam nhưng không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc người nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc, có đủ điều kiện quy định tại Quy chế này.

Mỗi cá nhân chỉ được tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế một lần, không áp dụng hình thức truy tặng. Cá nhân được xét tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” phải có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển hoặc mở rộng, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế vì mục tiêu hòa bình, tiến bộ xã hội, có những đóng góp lớn về công sức, tài sản giúp đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, có những đóng góp xây dựng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao uy tín, vị thế trong nước, quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về hồ sơ đề nghị xét tặng, gồm (02 bộ) bao gồm văn bản của tổ chức đề nghị xét tặng; Tóm tắt thành tích cá nhân được đề nghị xét tặng (do tổ chức đề nghị xét tặng thực hiện); Các văn bản khác có liên quan (nếu có) gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ), 

UBND tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” theo nghi thức đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cá nhân được tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” được tặng Bằng công nhận, huy hiệu và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế. Danh sách các cá nhân được tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ được công bố trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.929.192
Truy cập hiện tại 62