Tìm kiếm tin tức
Thông tin điều hành
     Thực hiện Công văn số 4548 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vangphổ biến, triển khai, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức   (sau đây gọi tắt là cuộc thi) nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật..
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành Quyết định số:03/QĐ-TTr, ngày 09/3/2018 về thanh tra đột xuất về tài chính ngân sách tại UBND xã Vinh Thanh.
Thực hiện Công văn số 23/SNgV-VP ngày 26/4/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018. Để kịp thời tổng hợp thông tin báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh, UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2018 theo đề cương gợi ý đính kèm.
Ngày  22 tháng 3 năm 2018 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của ông Lê Hiền; Quyết định 866/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của bà Võ Thị Thêm; Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của ông Trần Hữu Đoàn và Trần Hữu Thể; Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của ông, bà Nguyễn Cữu Lộc, Ngô Thị Bòn
     Ngày 8 tháng 2 năm 2018 UBND huyện đã ra quyết định số 391/QĐ-UBND Công nhận  xã Phú An  là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Ngày 02 tháng 02 năm 2018 UBND huyện Phú Vang đã ký ban hành Quyết định  về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018   
Số văn bản: 8136/UBND-CT Ngày ban: hành: 06/11/2017 Người ký: Đặng Ngọc Trân Trích yếu: Về việc triển khai ứng dụng mô hình hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp chính quyền Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phân loại: Công văn    
Số văn bản: 2670/QĐ-UBND Ngày ban: hành: 10/11/2017 Người ký: Nguyễn Dung Trích yếu: Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phân loại: Quyết định Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 10/11/2017  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.608.537
Truy cập hiện tại 54