Tìm kiếm tin tức
Thông tin điều hành
     Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  đính kèm 
     Thực hiện Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND huyện yêu cầu
     UBND huyện nhận được Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
     Thực hiện Công văn số 4548 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vangphổ biến, triển khai, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức   (sau đây gọi tắt là cuộc thi) nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật..
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành Quyết định số:03/QĐ-TTr, ngày 09/3/2018 về thanh tra đột xuất về tài chính ngân sách tại UBND xã Vinh Thanh.
Thực hiện Công văn số 23/SNgV-VP ngày 26/4/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018. Để kịp thời tổng hợp thông tin báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh, UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2018 theo đề cương gợi ý đính kèm.
Ngày  22 tháng 3 năm 2018 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của ông Lê Hiền; Quyết định 866/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của bà Võ Thị Thêm; Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của ông Trần Hữu Đoàn và Trần Hữu Thể; Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của ông, bà Nguyễn Cữu Lộc, Ngô Thị Bòn
     Ngày 8 tháng 2 năm 2018 UBND huyện đã ra quyết định số 391/QĐ-UBND Công nhận  xã Phú An  là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Ngày 02 tháng 02 năm 2018 UBND huyện Phú Vang đã ký ban hành Quyết định  về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.624.511
Truy cập hiện tại 23