Tìm kiếm tin tức
 
Tin chinh 2016
Quay lại123456Xem tiếp
CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI NHIỀU NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Ngày cập nhật 20/11/2017

Trong những năm gần đây, với nhiều người dân huyện Phú Vang việc nắm bắt các thông tin về hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cũng như quy trình, quy định thực hiện các thủ tục hành chính đã rất đầy đủ, nhanh chóng và thuận lợi. Đây là kết quả của việc chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ.

Xác định công tác cải cách hành chính là yếu tố cơ bản trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành, quản lý của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đảng ủy, UBND huyện Phú Vang đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Cùng với việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính, UBND huyện Phú Vang đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ liên quan. Trên cơ sở đó, từng chức danh, vị trí công tác đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của mình để lãnh đạo, tham mưu thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính là: Cải cách lề lối, thái độ và tác phong làm việc; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách phương pháp xử lý công việc.

Từ những vấn đề này, huyện đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; quy chế thực hiện dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Những nội dung này đều được công khai, thông báo rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức xã và nhân dân để biết, thực hiện.

Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được thực hiện tốt qua việc toàn bộ nội dung, quy trình, thủ tục liên quan đã được cập nhật, đăng tải ở bản tin của xã trên trang thông tin điện tử huyện Phú Vang; thông báo rộng rãi ở trụ sở UBND huyện, xã, thị trấn bằng hệ thống bảng, biểu, ti vi màn hình lớn; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Hoạt động của bộ phận “một cửa” ngày càng ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy trình, quy định, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND trong điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

Trong những năm qua, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ giải quyết các thủ tục về lĩnh vực địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch, nhân khẩu, hộ khẩu, công chứng - chứng thực và các giao dịch hành chính khác của các cá nhân và tổ chức. Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” từng bước được nâng cao, luôn tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, huyện đã trang bị tương đối đầy đủ phương tiện làm việc như bàn ghế, tủ tài liệu, máy vi tính, máy in, máy photocoppy cho cán bộ, công chức làm việc.

Là địa phương coi trọng các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý thực hiện nhiệm vụ. Công khai hoạt động trong tuần của tất cả cán bộ; duy trì đầy đủ các cuộc họp, giao ban, chú ý lồng ghép, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết; tăng cường thời gian đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cũng như nắm bắt tình hình mọi mặt để kịp thời giải quyết; thực hiện nghiêm Chỉ thị về tăng cường quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những giải pháp được huyện Phú Vang tập trung thực hiện để đẩy mạnh cải cách hành chính là không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công tác đào tạo, quy hoạch và bố trí cán bộ được thực hiện bằng nghị quyết chuyên đề của đảng ủy cũng như bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của UBND huyện.

Qua việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức của địa phương có bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng công sở văn hóa, văn minh, tạo sự hợp tác thân thiện và thuận lợi cho người dân khi giao dịch hành chính.

Đây cũng là giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương, đồng thời tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ địa phương. Quá trình thực hiện ở huyện Phú Vang cho thấy, cải cách hành chính sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, toàn diện hơn nếu được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về công nghệ thông tin, thiết bị, đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Sáng ngày 5/9, cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh, hơn 32 nghìn học sinh từ khối Mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Phú Vang hân hoan  tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019– 2020....
CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI NHIỀU NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Ngày cập nhật 20/11/2017

Trong những năm gần đây, với nhiều người dân huyện Phú Vang việc nắm bắt các thông tin về hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cũng như quy trình, quy định thực hiện các thủ tục hành chính đã rất đầy đủ, nhanh chóng và thuận lợi. Đây là kết quả của việc chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ.

Xác định công tác cải cách hành chính là yếu tố cơ bản trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành, quản lý của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đảng ủy, UBND huyện Phú Vang đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Cùng với việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính, UBND huyện Phú Vang đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ liên quan. Trên cơ sở đó, từng chức danh, vị trí công tác đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của mình để lãnh đạo, tham mưu thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính là: Cải cách lề lối, thái độ và tác phong làm việc; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách phương pháp xử lý công việc.

Từ những vấn đề này, huyện đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; quy chế thực hiện dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Những nội dung này đều được công khai, thông báo rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức xã và nhân dân để biết, thực hiện.

Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được thực hiện tốt qua việc toàn bộ nội dung, quy trình, thủ tục liên quan đã được cập nhật, đăng tải ở bản tin của xã trên trang thông tin điện tử huyện Phú Vang; thông báo rộng rãi ở trụ sở UBND huyện, xã, thị trấn bằng hệ thống bảng, biểu, ti vi màn hình lớn; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Hoạt động của bộ phận “một cửa” ngày càng ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy trình, quy định, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND trong điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

Trong những năm qua, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ giải quyết các thủ tục về lĩnh vực địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch, nhân khẩu, hộ khẩu, công chứng - chứng thực và các giao dịch hành chính khác của các cá nhân và tổ chức. Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” từng bước được nâng cao, luôn tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, huyện đã trang bị tương đối đầy đủ phương tiện làm việc như bàn ghế, tủ tài liệu, máy vi tính, máy in, máy photocoppy cho cán bộ, công chức làm việc.

Là địa phương coi trọng các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý thực hiện nhiệm vụ. Công khai hoạt động trong tuần của tất cả cán bộ; duy trì đầy đủ các cuộc họp, giao ban, chú ý lồng ghép, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết; tăng cường thời gian đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cũng như nắm bắt tình hình mọi mặt để kịp thời giải quyết; thực hiện nghiêm Chỉ thị về tăng cường quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những giải pháp được huyện Phú Vang tập trung thực hiện để đẩy mạnh cải cách hành chính là không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công tác đào tạo, quy hoạch và bố trí cán bộ được thực hiện bằng nghị quyết chuyên đề của đảng ủy cũng như bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của UBND huyện.

Qua việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức của địa phương có bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng công sở văn hóa, văn minh, tạo sự hợp tác thân thiện và thuận lợi cho người dân khi giao dịch hành chính.

Đây cũng là giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương, đồng thời tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ địa phương. Quá trình thực hiện ở huyện Phú Vang cho thấy, cải cách hành chính sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, toàn diện hơn nếu được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về công nghệ thông tin, thiết bị, đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI NHIỀU NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Ngày cập nhật 20/11/2017

Trong những năm gần đây, với nhiều người dân huyện Phú Vang việc nắm bắt các thông tin về hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cũng như quy trình, quy định thực hiện các thủ tục hành chính đã rất đầy đủ, nhanh chóng và thuận lợi. Đây là kết quả của việc chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ.

Xác định công tác cải cách hành chính là yếu tố cơ bản trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành, quản lý của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đảng ủy, UBND huyện Phú Vang đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Cùng với việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính, UBND huyện Phú Vang đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ liên quan. Trên cơ sở đó, từng chức danh, vị trí công tác đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của mình để lãnh đạo, tham mưu thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính là: Cải cách lề lối, thái độ và tác phong làm việc; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách phương pháp xử lý công việc.

Từ những vấn đề này, huyện đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; quy chế thực hiện dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Những nội dung này đều được công khai, thông báo rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức xã và nhân dân để biết, thực hiện.

Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được thực hiện tốt qua việc toàn bộ nội dung, quy trình, thủ tục liên quan đã được cập nhật, đăng tải ở bản tin của xã trên trang thông tin điện tử huyện Phú Vang; thông báo rộng rãi ở trụ sở UBND huyện, xã, thị trấn bằng hệ thống bảng, biểu, ti vi màn hình lớn; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Hoạt động của bộ phận “một cửa” ngày càng ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy trình, quy định, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND trong điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

Trong những năm qua, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ giải quyết các thủ tục về lĩnh vực địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch, nhân khẩu, hộ khẩu, công chứng - chứng thực và các giao dịch hành chính khác của các cá nhân và tổ chức. Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” từng bước được nâng cao, luôn tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, huyện đã trang bị tương đối đầy đủ phương tiện làm việc như bàn ghế, tủ tài liệu, máy vi tính, máy in, máy photocoppy cho cán bộ, công chức làm việc.

Là địa phương coi trọng các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý thực hiện nhiệm vụ. Công khai hoạt động trong tuần của tất cả cán bộ; duy trì đầy đủ các cuộc họp, giao ban, chú ý lồng ghép, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết; tăng cường thời gian đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cũng như nắm bắt tình hình mọi mặt để kịp thời giải quyết; thực hiện nghiêm Chỉ thị về tăng cường quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những giải pháp được huyện Phú Vang tập trung thực hiện để đẩy mạnh cải cách hành chính là không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công tác đào tạo, quy hoạch và bố trí cán bộ được thực hiện bằng nghị quyết chuyên đề của đảng ủy cũng như bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của UBND huyện.

Qua việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức của địa phương có bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng công sở văn hóa, văn minh, tạo sự hợp tác thân thiện và thuận lợi cho người dân khi giao dịch hành chính.

Đây cũng là giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương, đồng thời tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ địa phương. Quá trình thực hiện ở huyện Phú Vang cho thấy, cải cách hành chính sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, toàn diện hơn nếu được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về công nghệ thông tin, thiết bị, đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
An toàn vệ sinh thực phẩm
 
Chế độ - Chính sách
 
Khai thác tài nguyên và VSMT
 
Kinh doanh, mùa vụ
 
Pháp luật nhà nước
     Trước tình hình diễn biến phưc tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Sáng ngày 19/3, UBND huyện Phú Vang triển khai công tác phòng chống dịch      
Các tin khác
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 279