Tìm kiếm tin tức
 
Tin chinh 2016
Quay lại123456Xem tiếp
ĐẨY MẠNH CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI TẤT CẢ CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày cập nhật 20/11/2017

Cùng với các địa phương trên toàn tỉnh, Phú Vang thực hiện CCHC trên toàn huyện, cả 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn đều triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo thuận lợi mọi mặt cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để năm 2015, toàn huyện phấn đấu có 100% số xã, phường, thị trấn triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đẩy mạnh hơn nữa CCHC phục vụ nhân dân.

Phú Vang là một trong các huyện của tỉnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại sớm. Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện chính thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết so với trước đây.

Ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, toàn bộ TTHC, mức thu phí, lệ phí luôn được cập nhật, bổ sung kịp thời và niêm yết công khai theo quy định. Tất cả đều được thực hiện trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực công tác và thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC.

Triển khai chương trình này, hồ sơ thuộc các lĩnh vực tư pháp, địa chính đều được chuyển về bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại xử lý nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu của người dân, được nhân dân đồng tình; toàn bộ yêu cầu về giấy tờ, thủ tục được CBCCVC ở bộ phận một cửa giải quyết nhanh gọn. Phòng làm việc tiếp dân thoáng mát, không có cửa kính ngăn cách, Phó chủ tịch xã, thị trấn trực tiếp giải quyết công việc ngay tại bộ phận này, rất thuận lợi để trả lời thắc mắc của dân.

Trong thời gian đầu thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại với đặc thù là địa bàn rộng, nhiều công việc phải xử lý nên có những thủ tục của người dân chưa được đáp ứng ngay; thì người dân được giải trình rõ lý do trễ hẹn, được nhân dân đồng tình và tin tưởng.

Để tiếp tục giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp toàn huyện đã triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại 20 xã, thị trấn. Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại các mô hình này khá thuần thục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện mô hình này tại các đơn vị có chuyển biến rõ nét, nhất là trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đã chuyển mạnh từ cơ chế xin - cho sang hệ thống chính quyền phải phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của dân làm đối tượng ưu tiên để giải quyết công việc. Đây chính là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Có thể thấy rất rõ, thực hiện CCHC trên địa bàn đã và đang đi đúng quỹ đạo, từng bước triển khai có hiệu quả các mô hình một cửa và một cửa liên thông hiện đại; giảm mọi phiền hà về thời gian, tiền bạc, công sức của người dân và doanh nghiệp. Hình ảnh đẹp về người CBCCVC trong lòng dân đã và đang được nhân dân, doanh nghiệp ghi nhận; thái độ rất chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tình trong hướng dẫn, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, trả kết quả đúng hạn.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Sáng ngày 5/9, cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh, hơn 32 nghìn học sinh từ khối Mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Phú Vang hân hoan  tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019– 2020....
ĐẨY MẠNH CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI TẤT CẢ CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày cập nhật 20/11/2017

Cùng với các địa phương trên toàn tỉnh, Phú Vang thực hiện CCHC trên toàn huyện, cả 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn đều triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo thuận lợi mọi mặt cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để năm 2015, toàn huyện phấn đấu có 100% số xã, phường, thị trấn triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đẩy mạnh hơn nữa CCHC phục vụ nhân dân.

Phú Vang là một trong các huyện của tỉnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại sớm. Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện chính thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết so với trước đây.

Ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, toàn bộ TTHC, mức thu phí, lệ phí luôn được cập nhật, bổ sung kịp thời và niêm yết công khai theo quy định. Tất cả đều được thực hiện trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực công tác và thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC.

Triển khai chương trình này, hồ sơ thuộc các lĩnh vực tư pháp, địa chính đều được chuyển về bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại xử lý nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu của người dân, được nhân dân đồng tình; toàn bộ yêu cầu về giấy tờ, thủ tục được CBCCVC ở bộ phận một cửa giải quyết nhanh gọn. Phòng làm việc tiếp dân thoáng mát, không có cửa kính ngăn cách, Phó chủ tịch xã, thị trấn trực tiếp giải quyết công việc ngay tại bộ phận này, rất thuận lợi để trả lời thắc mắc của dân.

Trong thời gian đầu thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại với đặc thù là địa bàn rộng, nhiều công việc phải xử lý nên có những thủ tục của người dân chưa được đáp ứng ngay; thì người dân được giải trình rõ lý do trễ hẹn, được nhân dân đồng tình và tin tưởng.

Để tiếp tục giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp toàn huyện đã triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại 20 xã, thị trấn. Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại các mô hình này khá thuần thục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện mô hình này tại các đơn vị có chuyển biến rõ nét, nhất là trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đã chuyển mạnh từ cơ chế xin - cho sang hệ thống chính quyền phải phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của dân làm đối tượng ưu tiên để giải quyết công việc. Đây chính là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Có thể thấy rất rõ, thực hiện CCHC trên địa bàn đã và đang đi đúng quỹ đạo, từng bước triển khai có hiệu quả các mô hình một cửa và một cửa liên thông hiện đại; giảm mọi phiền hà về thời gian, tiền bạc, công sức của người dân và doanh nghiệp. Hình ảnh đẹp về người CBCCVC trong lòng dân đã và đang được nhân dân, doanh nghiệp ghi nhận; thái độ rất chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tình trong hướng dẫn, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, trả kết quả đúng hạn.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
ĐẨY MẠNH CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI TẤT CẢ CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày cập nhật 20/11/2017

Cùng với các địa phương trên toàn tỉnh, Phú Vang thực hiện CCHC trên toàn huyện, cả 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn đều triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo thuận lợi mọi mặt cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để năm 2015, toàn huyện phấn đấu có 100% số xã, phường, thị trấn triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đẩy mạnh hơn nữa CCHC phục vụ nhân dân.

Phú Vang là một trong các huyện của tỉnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại sớm. Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện chính thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết so với trước đây.

Ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, toàn bộ TTHC, mức thu phí, lệ phí luôn được cập nhật, bổ sung kịp thời và niêm yết công khai theo quy định. Tất cả đều được thực hiện trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực công tác và thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC.

Triển khai chương trình này, hồ sơ thuộc các lĩnh vực tư pháp, địa chính đều được chuyển về bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại xử lý nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu của người dân, được nhân dân đồng tình; toàn bộ yêu cầu về giấy tờ, thủ tục được CBCCVC ở bộ phận một cửa giải quyết nhanh gọn. Phòng làm việc tiếp dân thoáng mát, không có cửa kính ngăn cách, Phó chủ tịch xã, thị trấn trực tiếp giải quyết công việc ngay tại bộ phận này, rất thuận lợi để trả lời thắc mắc của dân.

Trong thời gian đầu thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại với đặc thù là địa bàn rộng, nhiều công việc phải xử lý nên có những thủ tục của người dân chưa được đáp ứng ngay; thì người dân được giải trình rõ lý do trễ hẹn, được nhân dân đồng tình và tin tưởng.

Để tiếp tục giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp toàn huyện đã triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại 20 xã, thị trấn. Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại các mô hình này khá thuần thục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện mô hình này tại các đơn vị có chuyển biến rõ nét, nhất là trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đã chuyển mạnh từ cơ chế xin - cho sang hệ thống chính quyền phải phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của dân làm đối tượng ưu tiên để giải quyết công việc. Đây chính là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Có thể thấy rất rõ, thực hiện CCHC trên địa bàn đã và đang đi đúng quỹ đạo, từng bước triển khai có hiệu quả các mô hình một cửa và một cửa liên thông hiện đại; giảm mọi phiền hà về thời gian, tiền bạc, công sức của người dân và doanh nghiệp. Hình ảnh đẹp về người CBCCVC trong lòng dân đã và đang được nhân dân, doanh nghiệp ghi nhận; thái độ rất chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tình trong hướng dẫn, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, trả kết quả đúng hạn.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
An toàn vệ sinh thực phẩm
 
Chế độ - Chính sách
 
Khai thác tài nguyên và VSMT
 
Kinh doanh, mùa vụ
 
Pháp luật nhà nước
     Trước tình hình diễn biến phưc tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Sáng ngày 19/3, UBND huyện Phú Vang triển khai công tác phòng chống dịch      
Các tin khác
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 279