Tìm kiếm tin tức
PHÚ VANG: KỲ HỌP HĐND HUYỆN LẦN THỨ 6, KHÓA VI
Ngày cập nhật 05/07/2018

     Sáng ngày 5-7, Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang (khóa VI), nhiệm kỳ 2016 – 2021  tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 6 tháng đầu năm 2018, bàn và đưa ra các mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

      Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Phú Vang đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó giá trị tăng trưởng đạt 15,6%;  công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt trên 14,9%; Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 18 nghìn tấn; Sản lượng lương thực có hạt đạt đạt hơn 42 nghìn tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 1nghìn tỷ đồng… Bên cạnh đó lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 9,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,06%; tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động. Ngoài ra  công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được tập trung đẩy mạnh; công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

      Kỳ họp cũng thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các giải pháp thực hiện  phát triển kinh tế xã hội với nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà các đại biểu tập trung tham gia thảo luận như: Thực hiện đẩy mạnh, sản xuất  nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực triển khai các dự án, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại khu công nghiệp Phú Đa; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch đề ra; đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó kỳ họp HĐND huyện  Phú Vang lần này  đã thông qua các nghị quyết và một số tờ trình quan trọng.

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Sáng ngày 03/1, Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.668.078
Truy cập hiện tại 14