Tìm kiếm tin tức
PHÚ VANG: TỔNG KẾT 10 NĂM NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TWW
Ngày cập nhật 04/06/2018

     Chiều ngày 01-6, Huyện ủy Phú Vang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa (X), chương trình hành động số 16- Ctr/TU của Tỉnh ủy ( Khóa XIII) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

     Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Phú Vang đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng.

     Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Nhiều tổ chức cơ sở đảng không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích thiết thực cho nhân dân. Sắp xếp, tổ chức bổ máy, cán bộ phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. 

     Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ huyện Phú Vang đã kết nạp thêm 1.924 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.725 đồng chí với 49 tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh đó huyện ủy đã làm tốt việc thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở, đến nay tỷ lệ cán bộ trẻ ở các xã tham gia cấp ủy đảng chiếm 40,6%...

     Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết 22 của trung ương, thời gian tới, huyện Phú Vang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực công tác, có bản lĩnh chính trị, số lượng và cơ cấu hợp lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị….

     Dịp này, Huyện ủy Phú Vang đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Chiều ngày 13-11, UBND xã Phú Hải đã khai trương và đi vào hoạt động bộ phận và trả kết quả hiện đại.
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.649.740
Truy cập hiện tại 33