Tìm kiếm tin tức
PHÚ VANG: THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 7 ( KHÓA XII)
Ngày cập nhật 24/05/2018

Chiều ngày 23-5, Huyện ủy Phú Vang tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

     Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Phú Vang đã thông báo nhanh những kết quả của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó tại Hội nghị lần thứ 7 ( Khóa XII)  đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có 3 đề án lớn gồm: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Đề án…

     Từ những kết quả tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, với những thông tin phổ biến tại Hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Phú Vang đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.   

     Dịp này huyện ủy Phú Vang cũng đã tổ chức báo cáo viên huyện ủy tháng 5/2018 nhằm thông tin đến các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018 của  huyện, tỉnh và đất nước trong thời gian qua.

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
     Chiều ngày 13-11, UBND xã Phú Hải đã khai trương và đi vào hoạt động bộ phận và trả kết quả hiện đại.
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.649.692
Truy cập hiện tại 38