Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giao ban Công tác cải cách hành chính huyện Phú Vang 6 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 06/07/2023

Tập trung thảo luận tìm nguyên nhân và bàn sâu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Hành chính công, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nhằm đánh giá một cách toàn diện về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh - năm 2023, và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sáng ngày 05 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính đối với lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của 14 xã, thị trấn; 17 phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đơn vị liên quan như: Trung tâm Hành chính công huyện, Chi cục Thuế huyện Hương Phú, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

Dự và chủ trì Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính có đồng chí Lê Đức Lộc - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Sau đánh giá kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm của lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện, Đồng chí Lê Đức Lộc đã định hướng nội dung cần thảo luận của Hội nghị. Trong đó, nhấn mạnh cần tập trung thảo luận để tìm nguyên nhân và bàn sâu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Hành chính công huyện, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đ/c Lê Đức Lộc - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Lộc yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn cần nỗ lực quyết tâm hơn nữa trong công tác CCHC. Huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị tập trung cho việc tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức xử lý dứt điểm các ý kiến chỉ đạo còn tồn đọng và phần mềm hồ sơ công việc quá hạn; tăng cường đăng tải, cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức phải biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho người dân thực hiện, 100% các hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều phải cập nhật trên phần mềm dịch vụ công tập trung, 100% quy trình được xây dựng đúng quy trình, 100% hồ sơ được số hóa, đảm bảo các văn bản đi được ký số và ban hành trên mạng. Trước mắt trong quá trình kiến nghị với cấp trên điều chỉnh về thời hạn quy trình giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, việc giải quyết TTHC với tổ chức, cá nhân nếu bị trễ hẹn phải thực hiện thư xin lỗi đối với người dân, bổ sung hồ sơ quá 01 lần phải giải trình bằng văn bản, nêu lý do cụ thể để gửi đến người dân biết.

Bên cạnh đó, Đồng chí cũng ghi nhận việc đề xuất công tác bồi dưỡng, tập huấn cũng như nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất tại Trung tâm Hành chính công huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thắng lợi công tác Cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở trong thời gian tới và đạt kết quả theo chỉ tiêu đề ra.

một số hình ảnh tại hội nghị

Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu tại hội nghị

Ông Hồ Đắc Hải Nam - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Giám đốc Trung tâm HCC huyện phát biểu tại hội nghị
Một số đơn vị trao đổi tại hội nghị
Phòng Nội Vụ Huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 10-4, UBND huyện Phú Vang tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” huyện Phú Vang năm 2024. Dự và cổ vũ cho Hội thi có lãnh...
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.939.396
Truy cập hiện tại 9.271