Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện ủy Phú Vang tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 20/05/2022

Chiều ngày 18/5, Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tham gia Hội nghị có đồng chí Trần Gia Công- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Thế Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Thanh Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

 

 

Đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện  ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện  ủy nhấn mạnh: Việc phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí tham gia học tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung và lĩnh hội đầy đủ những vấn đề mới, các quan điểm chỉ đạo trong các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Trần Kim Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Kim Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trình bày Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Na – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Ánh Na – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận 445-KL/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận  tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện  ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các văn bản của cấp trên sát với tình hình thực tế của huyện. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Quy định của Trung ương và các Quy định, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc ban hành các quy định mới của Trung ương, Tỉnh lần này thể hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện và phát huy năng lực…. Đây là cơ sở để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, để các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động thực tiễn.

 

Chí Thức - Minh Đức
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 28/6, tại Ban CHQS huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Phú Vang đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN dành cho đối tượng 4, năm 2022.  Đến dự khai mạc có đồng chí Lê Đức Lộc – HUV,...
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.467.935
Truy cập hiện tại 288