Tìm kiếm tin tức
Phú Vang: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 30/03/2021

      Thực hiện Chỉ thị số 01 – CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng , sáng ngày 27/3 Ban Bí thư Trung ưởng Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng.

    Tại đầu cầu huyện Phú Vang, dự Hội nghị có đồng chí La Phúc Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và các cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn huyện.

 

         Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Sau hơn 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên 3 phương diện. Thứ nhất, là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội. Thứ hai, là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Thứ ba, là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội.

        Đại hội đã bầu ra 180 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, 20 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 05 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

       Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, sau Hội nghị trực truyến toàn quốc, Huyện ủy Phú Vang yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chặt chẽ, nghiêm túc; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Chí Thức - Thanh Hiền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số các đại biểu đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành...
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.249.441
Truy cập hiện tại 592