Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án, hạng mục đầu tư
Ngày 14 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020 Ngày 14 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020 với các nội dung sau:
THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ   Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn La Ỷ, Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
GIỚI THIỆU VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.072
Truy cập hiện tại 700