Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện
Ngày cập nhật 10/05/2022
THÔNG  BÁO
Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện

 

Theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2022 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Thuận vào ngày 12/5/2022. Tuy nhiên, do trùng với Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh nên UBND huyện thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Thuận được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện vào ngày 12/5/2022.

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và nhân dân được biết./.

Tập tin đính kèm:
Ban Tiếp Công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.294
Truy cập hiện tại 733