Tìm kiếm tin tức
Về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện
Ngày cập nhật 15/06/2020

 

 

THÔNG  BÁO
Về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện

 

Theo Thông báo số 658/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tại xã Phú An vào ngày 17/6/2020. Tuy nhiên, do trùng với Lịch tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND huyện và tỉnh nên Lịch tiếp công dân trên được thay đổi như sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện thay đồng chí Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Mỹ vào ngày 17/6/2020 (đổi địa điểm xã Phú An).   

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và nhân dân được biết./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.112.692
Truy cập hiện tại 229