Tìm kiếm tin tức
V/v nộp sổ bảo hiểm xã hội đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Ngày cập nhật 01/06/2020

     Căn cứ Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nội vụ hợp nhất thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

     Căn cứ Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020;

     Để đảm bảo thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020, Phòng Nội vụ huyện đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển của huyện (ban hành theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện) đã có thời gian công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nộp sổ bảo hiểm xã hội (bản sao công chứng) về Phòng Nội vụ để tổng hợp, kể từ ngày ban hành Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại Phòng Nội vụ huyện Phú Vang, đường Võ Phi Trắng, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

     Nhận được Công văn này, Phòng Nội vụ huyện đề nghị các thí sinh dự kiến trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020 thực hiện theo đúng thời gian quy định (Quá thời gian nêu trên, Phòng Nội vụ không chịu trách nhiệm về các phát sinh có liên quan)./.

TRƯỞNG PHÒNG - Nguyễn Xuân Hải (Đã ký)

Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.112.692
Truy cập hiện tại 227