Tìm kiếm tin tức
Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020
Ngày cập nhật 01/06/2020

Ngày 29/5/2020 UBND huyện Phú Vang ban hành Thông báo số 215/TB-UBND về việc  thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Vang năm 2020

    
THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển viên chức
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020

 

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
     Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện năm 2020;
     Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020,
     Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang thông báo kết quả xét tuyển, dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Vang năm 2020 (Có danh sách cụ thể kèm theo).
     Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.
Chủ tịch - La Phúc Thành (Đã ký)
Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.112.692
Truy cập hiện tại 96