Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 27/2/2017 UBND huyện Phú Vang ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về vệc hành động thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính Phủ  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 (Trích Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 17/1/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
QUY HOẠCH SẢN XUẤT THUỶ SẢN ĐẦM SAM CHUỒN ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh)
QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI VINH THANH, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030 (Trích Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/2/2014)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tư họp ngày 05/4/2016 quyết nghị Nghị quyết về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp và ngành nghề nông thôn của huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu sau:
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Sáu họp ngày 14/10/2016 quyết nghị Nghị quyết về tiếp tục nâng cấp và phát triển đô thị Thuận An mở rộng, Phú Đa và xã Vinh Thanh, với những nội dung chủ yếu sau:
     Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tư họp ngày 05/4/2016 quyết nghị Nghị quyết về phát triển dịch vụ du lịch biển và đầm phá của huyện giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu sau:
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh)
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (Theo Quyết định của UBND tỉnh số: 621/QĐ-UBND ngày 18/03/2011)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 278