Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 13/01/2020

     Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  UBND huyện Phú Vang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

08/01/2020

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

15/01/2020

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/01/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Mỹ

05/02/2020

Ông Lê Đức Lộc  - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/02/2020

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Lương

26/02/2020

 

Ông Trần Thanh Long  - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

04/3/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/3/2020

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Diên

25/3/2020

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

08/4/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

15/4/2020

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Vinh An

29/4/2020

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/5/2020

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

13/5/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Thanh

27/5/2020

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

03/6/2020

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

17/6/2020

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú An

24/6/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.336
Truy cập hiện tại 949