Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Ngày cập nhật 25/06/2018

THÔNG BÁO

lịch tiếp công dân của thường trực hội đồng nhân dân

 huyện 6 tháng cuối năm 2018

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

04/7/2018

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/7/2018

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Thanh

25/7/2018

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

08/8/2018

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

22/8/2018

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Xã Phú Diên

29/8/2018

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/9/2018

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

19/9/2018

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Xã Vinh An

26/9/2018

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

03/10/2018

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

17/10/2018

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Lương

31/10/2018

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/11/2018

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/11/2018

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Thị trấn Thuận An

28/11/2018

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

05/12/2018

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/12/2018

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Mỹ

26/12/2018

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.513
Truy cập hiện tại 982