Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2018

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân

 huyện 6 tháng đầu năm 2018

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

 

03/01/2018

 

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

17/01/2018

 

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

 

Xã Vinh Hà

31/01/2018

 

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/02/2018

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

14/02/2018

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Xã Phú Hồ

 

 

28/02/2018

 

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

07/3/2018

 

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

14/3/2018

 

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Vinh Thanh

 

28/3/2018

 

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

04/4/2018

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/4/2018

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Phú Hải

 

 

25/4/2018

 

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

09/5/2018

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

23/5/2018

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Phú Thượng

 

30/5/2018

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/6/2018

 

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/6/2018

 

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Vinh Phú

27/6/2018

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 
phuvang.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.430
Truy cập hiện tại 973