Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Ngày cập nhật 27/06/2017

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

05/7/2017

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/7/2017

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Dương

26/7/2017

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

09/8/2017

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

16/8/2017

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Xã Vinh Xuân

23/8/2017

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/9/2017

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/9/2017

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Xã Phú Xuân

27/9/2017

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

04/10/2017

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/10/2017

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Vinh Thái

25/10/2017

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

01/11/2017

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

15/11/2017

Ông Trần Chiêu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Thị trấn Phú Đa

29/11/2017

Ông Bùi Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/12/2017

Ông Hồ Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/12/2017

Ông Dương Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xã Phú Mậu

27/12/2017

Ông Vương Hưng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

 

www.phuvang.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.511
Truy cập hiện tại 982