Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 27/06/2017

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

05/7/2017

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

12/7/2017

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Dương

26/7/2017

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

09/8/2017

Ông La Phúc Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

16/8/2017

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Vinh Xuân

23/8/2017

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/9/2017

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/9/2017

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Xuân

27/9/2017

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

04/10/2017

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/10/2017

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Vinh Thái

25/10/2017

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

01/11/2017

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

15/11/2017

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Thị trấn Phú Đa

29/11/2017

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

06/12/2017

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

20/12/2017

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Mậu

27/12/2017

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

www.phuvang.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.467
Truy cập hiện tại 971