Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 17/08/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

 

21/7/2020

 

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

29/7/2020

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

 

Thị trấn Phú Đa

12/8/2020

 

Ông Lê Đức Lộc  - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

19/8/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Vinh Thanh

 

 

26/8/2020

 

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

9/9/2020

 

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

23/9/2020

 

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú An

 

30/9/2020

 

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

7/10/2020

 

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

21/10/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thị trấn Thuận An

 

 

28/10/2020

 

 

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

4/11/2020

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

18/11/2020

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Gia

 

25/11/2020

 

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

2/12/2020

Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

16/12/2020

Ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Hồ

23/12/2020

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.532
Truy cập hiện tại 980