Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2016
Ngày cập nhật 11/07/2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ VANG

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

 

14/7/2016

 

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

20/7/2016

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Hải

28/7/2016

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

10/8/2016

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

24/8/2016

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Vinh Hà

 

 

31/8/2016

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

7/9/2016

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

14/9/2016

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Thị trấn Thuận An

 

21/9/2016

 

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

05/10/2016

 

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

19/10/2016

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Vinh Phú

 

26/10/2016

 

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

02/11/2016

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

16/11/2016

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Xã Phú Diên

30/11/2016

 

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

7/12/2016

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

14/12/2016

Ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện

 

Phú Hồ

21/12/2016

Ông Hồ Viết Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

phuvang.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.334
Truy cập hiện tại 954