Tìm kiếm tin tức
Phú Vang: Sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa
Ngày cập nhật 07/04/2021

       Là công trình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến nay hệ thống tưới Thanh Lam – Phú Đa đa hoàn thành hơn 95%. Hiện các đơn vị chức năng củ huyện Phú Vang đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng

 

       Hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa được xây dựng nhằm cấp nước tưới chủ động bằng động lực cho 216ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 116ha lúa 02 vụ và 100ha đất trồng hoa màu thuộc thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

       Sau một thời gian thi công, đến nay dự án hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc, các hạng mục công trình gồm nhà trạm bơm, hệ thống cấp điện, kênh dẫn đoạn 1,2 và kênh chính đã thi công hoàn thành; hạng mục kênh nhánh thuộc dự án trên đang triển khai thực hiện theo tiến độ quy định.

       Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công tác họp dân, kiểm kê rất khó khăn, do vậy công tác đền bù giải phóng mặt bằng hệ thống kênh nhánh vẫn chưa hoàn thành nên việc tổ chức triển khai thi công gói thầu còn lại chưa đúng với dự kiến.

       Qua đi kiểm tra thực địa tại công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, đây là công trình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác GPMB, tăng cường vận động người dân, bàn giao đến đâu thi công đến đó; sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa gắn với đảm bảo chất lượng công trình.

 

Chí Thức - Thanh Hiền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.207.893
Truy cập hiện tại 242