Tìm kiếm tin tức
PHÚ VANG: ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ CƠ QUAN HĐND –UBND HUYỆN
Ngày cập nhật 19/02/2020

     Sáng ngày 18-2, Đảng bộ cơ quan Hội đồng nhân dân -Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, đây là đơn vị đại hội điểm đầu tiên của Đảng bộ huyện Phú Vang.

     Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, Huyện uỷ. Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HĐND-  UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, đã tham mưu Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an nịn quốc phòng.

     Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ được chú trọng…Bên cạnh đó Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

     Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đã đề ra, quan tâm công tác xây dựng Đảng, chú trọng quán triệt, thực hiện nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng; tiếp tục rà soát sự phân công nhiệm vụ trong chi bộ, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chú trọng công tác tự kiểm tra trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

     Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13/15 đồng chí ( khuyết 2 đồng chí )vào Ban Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HĐND –UBND huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 10 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.112.692
Truy cập hiện tại 98