Tìm kiếm tin tức
NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG TIẾN HÀNH TẬP HUẤN BAN QUẢN LÝ TỔ TK&VV TRÊN TOÀN HUYỆN
Ngày cập nhật 28/04/2021

     Trong tháng 04/2021 NHCSXH huyện Phú Vang tiến hành tập huấn cho Ban quản lý tổ TK&VV trên toàn huyện. Đến thời điểm 31/03/2021 số tổ TK&VV trên địa bàn toàn huyện là 254 tổ TK&VV của 19 đơn vị xã và thị trấn. NHCSXH huyện tién hành tập huấn Ban quản lý tổ bao gồm tổ trưởng và tổ phó vay vốn, tổng số lượng người tham gia tập huấn là 708 người tổng cộng 21 lớp đào tạo tập huấn, giảng viên tập huấn là cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Phương châm tập huấn Ban quản lý tổ là sát đúng thực tế, bắt tay chỉ việc, hướng dẫn cặn kẽ các nội dung cần tập huấn như hướng dẫn kỹ công tác chuẩn bị trước phiên giao dịch, cách ghi chép, kiểm tra số liệu trên bảng kê 12/TD, bảng kê 13/TD,, bảng kê nộp tiền,…Giảng viên đào tạo tập huấn đã chuẩn bị các tình huống cụ thể để Ban quản lý tổ trả lời và thực hành, đảm bảo sau tập huấn người học hiểu biết cách ghi chép và thực hiện được các nội dung đã được tập huấn.

 

Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.249.441
Truy cập hiện tại 596