Tìm kiếm tin tức
NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÚ VANG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN VAY NĂM 2020 CHO CÁN BỘ NGOÀI HỆ THỐNG NHCSXH
Ngày cập nhật 16/07/2020

     Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế thực hiện chức năng cấp tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Phú Vang. Thông qua thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

     Đến 30/6/2020 tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng đang thực hiện đạt trên 355 tỷ đồng với 12.980 khách hàng còn dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Gắn liền với công tác cho vay, tăng trưởng quy mô tín dụng chính sách, trong thời gian qua, hàng năm  Ngân hàng CSXH huyện luôn chú trọng công tác tập huấn nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý vốn cho Ban quản lý Tổ TK&VV, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

     Trong tháng 6/2020 NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, HĐT nhận ủy thác tổ chức 19 lớp tập huấn cho Tổ trưởng và tổ phó Tổ TK&VV của 357 tổ TK&VV trên địa bàn huyện, 01 lớp cho các Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, 03 lớp cho cán bộ Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố.

     Thông qua tập huấn, NHCSXH huyện đã phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới và hướng dẫn các học viên nắm vững nghiệp vụ để triển khai hiệu quả đến người thụ hưởng và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

 

Ngân Hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.112.692
Truy cập hiện tại 236