Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
456 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
76/KH-BCÐ07/05/201807/05/2018Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018
74/KH-UBND04/05/201804/05/2018Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phú Vang, giai đoạn 2018 - 2020
73/KH-UBND04/05/201804/05/2018Giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phú Vang
75/KH-UBND04/05/201804/05/2018Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng huyện Phú Vang (2013-2017)
69/KH-UBND24/04/201824/04/2018kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nông độ cồn
67/KH-UBND20/04/201820/04/2018Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2018
66/KH-UBND16/04/201816/04/2018Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
65/KH-UBND16/04/201816/04/2018Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
63/KH-UBND10/04/201810/04/2018Về phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn huyện Phú Vang năm 2018
64/KH-UBND10/04/201810/04/2018Tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018
62/KH-UBND09/04/201809/04/2018Kiểm soát, ngăn chặn, phòng ngừa hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn huyện Phú Vang
60/UBND-KTHT03/04/201803/04/2018V/v tổ chức “Ngày Hội thương mại và làng nghề truyền thống huyện Phú Vang” năm 2018
54/KH-BCÐ28/03/201828/03/2018Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018
52/KH-UBND26/03/201826/03/2018Tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2018
51/KH-UBND22/03/201822/03/2018Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ II, năm 2018
49/KH-UBND19/03/201819/03/2018Triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018
48/KH-UBND19/03/201819/03/2018Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018
47/KH-UBND16/03/201816/03/2018Triển khai Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Vang
45/KH-UBND15/03/201815/03/2018Tổ chức lễ phát động chiến dịch và đợt tăng cường truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch gia đình năm 2018
46/KH-UBND15/03/201815/03/2018Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.071.792
Truy cập hiện tại 73