Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chinh 2016
Quay lại123456Xem tiếp

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng 19-6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), đồng chí Trần Gia Công -TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Lộc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm, chúc mừng...
Thông báo
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024; vào ngày 23/5/2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Long; đồng chí Trần Chiêu - Uỷ viên  Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tuy nhiên, do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/5/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trần Chiêu - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 23/5/2024. Tuy nhiên, do bận họp đột xuất nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được bố trí lại vào thời gian thích hợp. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Lê Đình Phong- UVTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại xã Vinh Xuân vào ngày 15/5/2024. Tuy nhiên, ngày 15/5/2024 lãnh đạo UBND huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 16/5/2024. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Hồ Thế Hùng- Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 09/5/2024. Tuy nhiên, ngày 09/5/2024 lãnh đạo UBND huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 03/5/2024. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Đe - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 18/4/2024. Tuy nhiên, ngày 18/4/2024 là ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ theo quy định nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 17/4/2024. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần (giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở) vào các năm có số tận cùng là 4. Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký Quyết định số 629/QĐ-TCTK về Ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024; vào ngày 18/01/2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Long; đồng chí Trần Chiêu - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tuy nhiên, do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/01/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
THÔNG BÁO Nhận quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo  
THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023  
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy, Quy chế kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2023  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC   Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;    Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang năm 2023; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.  QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Nội quy, Quy chế kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2023 (có Nội quy, Quy chế kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023 kết thúc. Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện, các thành viên Ban coi thi, Ban kiểm tra, sát hạch, thành viên ban kiểm tra giám sát và các thí sinh trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin Chỉ đạo, điều hành
Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện các ca nghi F0, xảy ra đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về tại địa phương, do vậy để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, giữ vững những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; Trưởng Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:
Ngày 06/8/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú, đã có thành tích trong hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng chống Dịch Covid-19 huyện, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Dịch Covid-19).
Ngày 4/8/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (Có danh sách kèm theo).
Ngày 23/6/2021 UBND huyện Phú Vang ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Vang năm 2021 (Có danh sách kèm theo).
Ngày 18/6/2021 UBND huyện Phú Vang ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 09 tập thể, 15 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (Có danh sách kèm theo).
Ngày 14/6/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Phú Vang giai đoạn 2016 - 2021(có danh sách kèm theo).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Cải cách hành chính
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, và UBND cấp huyện)    
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã)    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tín dụng chính sách xã hội
Ngay từ những ngày đầu năm 2024, sau khi nhận được Thông báo nguồn vốn tín dụng của các chương trình cho vay từ cấp trên, PGD NHCSXH và TCCTXH nhận ủy thác đã nâng cao trách nhiệm, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải ngân tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Đến hết tháng 4/2024, đã hoàn thành 98% kế hoạch tăng trưởng tín dụng giao năm 2024. Dư nợ ủy thác đạt 443.098 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,11% trong tổng dư nợ, tăng 28.710 triệu đồng so với năm 2023, tỳ lệ tăng 6,91%. Trong đó:  
Ngày 05/5/2024 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú An, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang tổ chức họp giao ban tại điểm giao dịch xã
Ngày 24/4/2024, tại điểm cầu phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Vang, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức phát động chương trình “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” theo Công văn số 3749/UBND-DN ngày 17/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.  
                                        
Chiều ngày 31/01/2024, tại hội trường UBND xã Phú Xuân, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Vang tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tham dự chương trình có Ông Hoàng Minh Tứ - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang; Ông Trần Quyết Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang và lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương xã Phú Xuân. Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Xuân. Chương trình trao quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách của Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về. Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm của tập thể cán bộ Ngân hàng CSXH huyện để chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy hơn, qua đó tạo thêm động lực, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống trong năm mới Giáp thìn 2024.                                              NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÚ VANG  
Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động. Sáng ngày 28/01/2024, Ban chấp hành Công Đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khuôn viên trụ sở và đoạn tuyến đường Nguyễn Đức Xuyên. Đến nay, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong hoạt động thường kỳ của đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang, góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị, nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, với những hoạt động sôi động và ý nghĩa này, mỗi một đoàn viên Công đoàn sẽ làm được những việc có ích, góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng, xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc về về ô nhiễm môi trường tại đô thị và các vùng nông thôn Thừa Thiên Huế.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 1.362