Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trần Chiêu - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 23/5/2024. Tuy nhiên, do bận họp đột xuất nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được bố trí lại vào thời gian thích hợp. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Lê Đình Phong- UVTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại xã Vinh Xuân vào ngày 15/5/2024. Tuy nhiên, ngày 15/5/2024 lãnh đạo UBND huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 16/5/2024. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Hồ Thế Hùng- Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 09/5/2024. Tuy nhiên, ngày 09/5/2024 lãnh đạo UBND huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 03/5/2024. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Đe - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày 18/4/2024. Tuy nhiên, ngày 18/4/2024 là ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ theo quy định nên buổi tiếp công dân trên được thay đổi lại vào ngày 17/4/2024. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần (giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở) vào các năm có số tận cùng là 4. Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký Quyết định số 629/QĐ-TCTK về Ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Theo Thông báo số 618/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024; vào ngày 18/01/2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Long; đồng chí Trần Chiêu - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tuy nhiên, do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/01/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.  
THÔNG BÁO Nhận quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo  
THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023  
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy, Quy chế kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2023  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC   Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;    Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Phú Vang năm 2023; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.  QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Nội quy, Quy chế kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2023 (có Nội quy, Quy chế kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023 kết thúc. Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện, các thành viên Ban coi thi, Ban kiểm tra, sát hạch, thành viên ban kiểm tra giám sát và các thí sinh trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
THÔNG BÁO Về việc thay đổi ngày thi Phỏng vấn vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện năm 2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 601