Tìm kiếm tin tức
Thông báo
THÔNG  BÁO Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện  
CHI TIẾT XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI
NỘI QUY KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 07/QĐ- HĐTDVCSNGD ngày 12/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện năm 2020)
Xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2020  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.249.441
Truy cập hiện tại 594