Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
Ngày cập nhật 16/03/2020

     Theo Thông báo số 658/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Diên vào ngày 18/3/2020. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh CoVid-19 đang diễn biến phức tạp, nên UBND huyện thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Diên được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

     Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và nhân dân được biết./.

Ban tiếp công dân huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.942.595
Truy cập hiện tại 990