Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÚ VANG: TỔNG KẾT CÔNG TÁC GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019
Ngày cập nhật 29/03/2019

Chiều ngày 26-3, ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

 

 

 

     Năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, các bước thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ,công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chất lượng khám sơ tuyển của các đơn vị đảm bảo đủ chỉ tiêu huyện giao. Trong năm 2019, huyện Phú Vang có 229 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 19 thanh niên đi nghĩa vụ công an. Chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo các tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe.

     Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân  năm 2020, huyện Phú Vang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các chỉ thị, kế hoạch, của các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự  các cấp, đúng đủ thành phần theo quy định, phân công giao nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân được giao. Xây dựng triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước trong công tác tuyển quân đảm bảo công khai, dân chủ.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể  và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyển quân trong năm 2019

Chí Thức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.283.569
Truy cập hiện tại 28