Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023
Ngày cập nhật 18/07/2023

UBND huyện Phú Vang ban hành Thông báo số 344/TB-UBND ngày 14/7/2023 về việc Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

(Chi tiết xem file đính kèm bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội Vụ Huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.939.396
Truy cập hiện tại 9.311